Lithium Traction Batteries

//Lithium Traction Batteries
Lithium Traction Batteries
  • 3500+ цикъла до 90% DoD
  • Необходимо време за заряд: 1 час
  • 100% необсужваеми
  • Една батерия е достатъчна за 3 работни смени (24часа)
  • Без отделяне на вредни емисии
  • Без нужда от обособено зарядно помещение
  • 3 пъти повече цикли от оловно-киселинна батерия