/Услуги

Подмяна на елементи в батерии тип PzS и PzB

Предлагаме подмяна на елементите тип PzS и PzB във вашата тягова батерия с вече изразходен ресурс. При добро състояние на контейнера на тягова батерия той може да се използва отново...

Изграждане на батерийни системи

Цялостно изграждане на батерийни системи за резервно захранване или съхранение на енергия: Изчисляване необходимата мощност на батерията според нуждите на клиента. Избор на подходящата батерийна технология отговаряща на изискванията и...

Диагностика и сервиз на батерии

Диагностика и сервиз на тягови, стационарни и стартерни батерии: Измерване на състоянието на батериите. Измерване на гъстотата на електролита (за батерии с електролит в течна форма). Корегиране на гъстотата на...