Lithium battery 48V100Ah

//Lithium battery 48V100Ah

Lithium battery 48V100Ah

4.5 kWh използваема енергия
3500 цикъла при 90% DoD
Възможност за пълно зареждане за 90 мин.
Подходяща за:

Съхранение на енергия

Резервно захранване