PzS-PzB (Traction batteries)

PzS-PzB тягови са отворен тип батерии с електролит в течна форма с тубуларни положителни плочи. Те са подходящи когато приложението изисква всекидневни дълбоки разряди за продължителен период от време. Използват се основно за захранване на електрозадвижвана техника, като електрокари, стакери, товарни платформи, AGV и др. Конструирани да осигуряват високо ниво на здравина и много цикли при дълбоки разряди. Благодарение на специалния дизайн с ниско антимонови плочи, предлагат на потребителите по-рядка подръжка и подобрени оперативни разходи. Оптимизираният дизайн предлага много ниско саморазреждане за дълъг период на съхранение без зареждане.

Предлагаме цели нови батерии, подмяна на батериини елементи в контеинер на клиента (ако състоянието го позволява), както и продажба на 2V елемети и всички видове аксесоари на най-големите европейски производители SUNLIGHT, MIDAC и TRC.

За по-лесна експоатация предлагаме системи за централно доливане и системи за разбъркване на електролита.

Свойства и характеристики
    • Отлично представяне при циклични дълбоки разряди
    • Максимална ефективност при зареждане
    • Удължени интервали за доливане
    • Брой цикли при 60% DoD: >1200

 

  • Налични капацитети и конфигурации PzS:

– от 12V до 96V: 100Ah до 1200Ah

 

  • Налични капацитети и конфигурации PzB:

– от 12V до 96V: 100Ah до 700Ah