Lithium 48V 800Ah

/Lithium 48V 800Ah

Lithium 48V 800Ah

Инсталирана Литиева батерия във вила с много консуматори, намираща се в отдалечено населено място, което е с нестабилно захранване от мрежата.

Постигнати резултати: Благодарeние на хибидни инвертори и Литиеви батерии, до консуматорите достига постоянно напрежение и мощност, въпреки колебанията на захранването от мрежата.

Вложени продукти: Low Voltage Lithium Batteries (LiFePO4)