Аварийно захранване в АЕЦ

/Аварийно захранване в АЕЦ

Аварийно захранване в АЕЦ

Пълен инженеринг и изграждане на батерия Plante Groe 220V 1500Ah,

за аварийно захранване в АЕЦ.

Внедрена батерия – технология Plante (GRoE) FIAMM Италия.

Батерията е окомплектована със сеизмични стелажи.