LV Lithium Storage Batteries

Low Voltage Lithium Batteries (LiFePO4)

Low voltage Li-ion батериини системи основно са с номинални напрежения между 12V и 48V. Те са изключително подходящи за хибридни и оф-грид соларни системи при монофазни инсталации.

Батерийният пакет е оборудван със система за управление BMS, която реализира безопастното управление на батерията и осигурява пълен мониторинг посредством интегриран дисплей или компютърен софтуер.

Без разходи за подръжка и лесен монтаж в 19-инчов комуникационен шкаф. Проектирани са за различни типове инсталиране и монтаж, които отговорят на изискванията на разнообразни приложения, като стандартен шкаф, окачване на стена, фиксиране на стълб и др.

Съвместими с множество комуникационни режими на R232, RS485 и SNMP, благодарение на които осъществяват комуникация с повечето инвертори на пазара.

Капацитетът може да се увеличи чрез паралелно свързване на две или повече системи.

Свойства и характеристики
  • Cycling life: 3500+ cycles to 90% DoD
  • Design life: 12+ years
  • Available capacities: