Диагностика и сервиз на батерии

//Диагностика и сервиз на батерии

Диагностика и сервиз на тягови, стационарни и стартерни батерии:

  • Измерване на състоянието на батериите.
  • Измерване на гъстотата на електролита (за батерии с електролит в течна форма).
  • Корегиране на гъстотата на електролита (за батерии с електролит в течна форма).
  • Подмяна на дефектирали елементи в батерийни системи.
  • Проверка на кабелни връзки и почистване на контактни повърхности.
  • Измерване на зарядната система.
test-batteries