Изграждане на батерийни системи

//Изграждане на батерийни системи

Цялостно изграждане на батерийни системи за резервно захранване или съхранение на енергия:

  • Изчисляване необходимата мощност на батерията според нуждите на клиента.
  • Избор на подходящата батерийна технология отговаряща на изискванията и средата.
  • Съдействие в изборът на токоизправител, инвертор или UPS в зависимост от конкретните нужди.
  • Проектиране и изграждане на батериен шкаф или стелаж съобразен с помещението определено за целта.
  • Изграждане и окабеляване на батерийната система.
  • Тест и настройка на цялостното обурудване преди пускане в експоатация.
stationary-batteres