Подмяна на елементи в батерии тип PzS и PzB

//Подмяна на елементи в батерии тип PzS и PzB

Предлагаме подмяна на елементите тип PzS и PzB във вашата тягова батерия с вече изразходен ресурс. При добро състояние на контейнера на тягова батерия той може да се използва отново като в него се монтират нови елементи и кабелни връзки. По този начин получавате нова батерия за Вашата складова техника на много по-добра цена.

Предлагаме също обратно изкупуване на излезлите от употреба тягови елементи така цената на нова батерия се оптимизира с близо 20%-30%.

Предлагаме и добавяне на система за централно доливане която оптимизира времето за подръжка на вашата тягова батерия и удължава експлотациония живот.

IMG_7733