//Циклични (тягови) батерии

Цикличните (тягови) батерии са конструирани да издържат на непрекъснати дълбоки разряди в продължение на дълги периоди от време. Основните приложения са:

Електрокари, Товарни платформи, Голф колички, Вишки, Почистваща техника, Помощни превозни средства, Железопътен транспорт, Соларни системи, и др.

Основните типове циклични батерии използвани за тягово захранване са:

Оловно-Киселинни с течен(flooded) или имобилизиран електролит(AGM или GEL), с решетъчни (Flat) или с тръбни (Tubular) положителни плочи.

Литиеви – LiFePo4 и LTO