ESS (Enegy Storage Systems)

ESS (Energy Storage Systems)

Технологията за съхранение на енергия позволява достъп до съхранената енергия точно когато е необходимо. Когато захранващата система приеме съхраненaта енергия, тя постига по-ефективно управление от страна на товара, като например намаляване на разликата в натоварването между пика на натоварване и спад на товара. Освен това съхранението на енергия спомага за намаляване на разходите за захранване и насърчава навлизането на възобновяема енергия, подобрява стабилността на електроенергийната система, регулира честотата и напрежението на мрежата, както и компенсира колебанията на натоварването.

Свойства и характеристики
  • Цикличен живот: 3500+ цикъла при 90% DoD
  • Проектен живот: 12+ years
  • Налични капацитети: от 500kWh до 100MWh