UPS системите се нуждаят от висококачествени батерии осигуряващи отдаване на високи токове за кратки периоди от време. Батериите влагани в UPS системи трябва да са подходящи за работа в серия осигуряващи високи напрежения и работа в паралел за достигане на необходимите мощностти. 
При изграждане на батерии за UPS, предлагаме проектиране и изработване на стелажи и батериини шкафове съобразени със спецификите на помещението.

ПОДХОДЯЩИ РЕШЕНИЯ