Мобилни оператори

Телеком оборудването се нуждае от стабилно резервно захранване целогодишно независимо от климатичните условия. 

За телеком базови станции със стабилна електрическа мрежа са необходими батерии работещи в режим на готовност с дълъг експлоатационен живот при екстремни температури.

Базови станции с нестабилна електрическа мрежа се нуждаят от батерии с добър цикличен живот и бързо възтановяване при заряд.

За Хибридните базови станции без захранване от електрическата мрежа са подходящи батерии устойчиви на постоянна циклична експоатация и максимално бързо възтановяне при заряд с което се намалява работата на дизел генератора и се оползотворява максимално произведената енергия от соларни панели и ветрогенератори.

ПОДХОДЯЩИ РЕШЕНИЯ