Енергетика

Енергиината система се нуждае от батерии с най-висока надежност в случай на прекъсвания. Дори инсталациите за производство и разпределение на енергия се нуждаят от батерии за усигуряване на безпроблемната работа на системите за управление на електропреносната мрежа при прекъсвания на производствения процес или проблеми по време на спешни аварийни операции.

При изграждане на батериини системи за резервно оперативно захранване, предлагаме проектиране и изграждане на стелажи отговарящи на най-високисте анти-сеизмични квалификации.

ПОДХОДЯЩИ РЕШЕНИЯ