Алармени системи

Алармените и пожароизвестителни системи се нуждаят от резервно захранване при отпадане на захранването от мрежата. 

За да са в безопасност вашите дом и офис изберете правилната батерия с подходящ капацитет осигуряващ постоянната работа на системите  за охрана дори и при липса на захранване от мрежата.

ПОДХОДЯЩИ РЕШЕНИЯ